hscode
商品描述
查看相关内容
3909500000
TPU
子目注释 | 实例 | 详情
5603121000
TPU
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
TPU
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
TPU
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
TPU
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
TPU
子目注释 | 实例 | 详情
4202220000
TPU
子目注释 | 实例 | 详情
3926209000
TPU
子目注释 | 实例 | 详情
6406100090
TPU鞋头
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
TPU薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920690000
TPU胶片
子目注释 | 实例 | 详情
3920690000
TPU薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3926209000
TPU围裙
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
TPU胶片
子目注释 | 实例 | 详情
9506621000
TPU足球
子目注释 | 实例 | 详情
4202129000
TPU背包
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
TPU单轮
子目注释 | 实例 | 详情
4201000090
TPU狗绳
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
TPU颗粒
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
TPU塑料
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
蓝色TPU
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
红色TPU
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
TPU胶粒
子目注释 | 实例 | 详情
3926209000
TPU肩带
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
TPU粒子
子目注释 | 实例 | 详情
3926201900
tpu皮带
子目注释 | 实例 | 详情
3926400000
TPU大象
子目注释 | 实例 | 详情
3924100000
TPU杯垫
子目注释 | 实例 | 详情
3924100000
TPU餐垫
子目注释 | 实例 | 详情
9506621000
TPU足球C
子目注释 | 实例 | 详情
9506621000
TPU足球a
子目注释 | 实例 | 详情
9506621000
TPU排球A
子目注释 | 实例 | 详情
9506621000
TPU排球B
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
TPU 薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
TPU(PU料)
子目注释 | 实例 | 详情
9506621000
TPU足球A5
子目注释 | 实例 | 详情
9506621000
TPU足球A1
子目注释 | 实例 | 详情
4016950090
TPU充气袋
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
TPU塑胶粒
子目注释 | 实例 | 详情
3921909090
TPU?;つ?/div>
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
TPU聚氨酯
子目注释 | 实例 | 详情
8517703000
TPU手机壳
子目注释 | 实例 | 详情
3917210000
TPU塑料管
子目注释 | 实例 | 详情
4202129000
TPU小手袋
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
TPU分切带
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
TPU胶粒
子目注释 | 实例 | 详情
4016950090
TPU氧气舱
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
TPU手机壳
子目注释 | 实例 | 详情
3909390000
注塑级TPU
子目注释 | 实例 | 详情
3909390000
高流动TPU
子目注释 | 实例 | 详情
4201000090
TPU狗脖套
子目注释 | 实例 | 详情
5402311100
TPU弹力线
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
增强级TPU
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
热塑性TPU
子目注释 | 实例 | 详情
5604100000
TPU橡筋带
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
聚醚型TPU
子目注释 | 实例 | 详情
4201000090
TPU训狗绳
子目注释 | 实例 | 详情
4201000090
TPU狗项圈
子目注释 | 实例 | 详情
5004000000
TPU水晶线
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
聚酯型TPU
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
溶剂型TPU
子目注释 | 实例 | 详情
3923210000
TPU透明袋
子目注释 | 实例 | 详情
5402311100
TPU弹力丝
子目注释 | 实例 | 详情
4016999090
TPU手机套
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
塑料TPU
子目注释 | 实例 | 详情
3923290000
TPU塑料袋
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
TPU塑料膜
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
TPU塑料粒
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
TPU塑料米
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
TPU塑料片
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
TPU塑料板
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
TPU塑料带
子目注释 | 实例 | 详情
4202320000
TPU化妆袋
子目注释 | 实例 | 详情
4202320000
TPU化妆包
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
松紧带TPU
子目注释 | 实例 | 详情
4911999090
TPU洗水唛
子目注释 | 实例 | 详情
9506990000
TPU悠波球
子目注释 | 实例 | 详情
9506990000
TPU碰碰球
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
TPU警示柱
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
TPU塑胶料
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
TPU塑胶片
子目注释 | 实例 | 详情
5407420000
尼龙布+TPU
子目注释 | 实例 | 详情
9506629000
TPU橄榄球B
子目注释 | 实例 | 详情
9506629000
TPU橄榄球A
子目注释 | 实例 | 详情
9506621000
TPU-PVC足球
子目注释 | 实例 | 详情
4202320000
TPU 手机套
子目注释 | 实例 | 详情
3921909090
TPU+尼龙网
子目注释 | 实例 | 详情
3921139000
TPU膜FS1007G
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
塑胶粒(TPU)
子目注释 | 实例 | 详情
9506629000
TPU橄榄球B2
子目注释 | 实例 | 详情
9506621000
足球(TPU制)
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
TPU塑胶粒子
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
TPU塑胶粒
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
聚酯(TPU
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
TPU塑料粒子
子目注释 | 实例 | 详情
3909390000
TPU塑料粒子
子目注释 | 实例 | 详情
3901909000
TPU再生塑料
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
透明TPU颗粒
子目注释 | 实例 | 详情
9607200000
TPU注塑拉头
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
TPU再生粒料
子目注释 | 实例 | 详情
8517703000
TPU手机外壳
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
工程塑料TPU
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
防火阻燃TPU
子目注释 | 实例 | 详情
3926209000
TPU透明肩带
子目注释 | 实例 | 详情
3921139000
TPU塑胶粒子
子目注释 | 实例 | 详情
3921909090
TPU塑料卷材
子目注释 | 实例 | 详情
6402992100
TPU成人拖鞋
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
TPU成人凉鞋
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
TPU成人便鞋
子目注释 | 实例 | 详情
3920690000
TPU/(5CM-300CM)
子目注释 | 实例 | 详情
3916909000
TPU塑胶线条
子目注释 | 实例 | 详情
5404900000
TPU弹力扁条
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
鞋面用TPU
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
TPU塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3506100090
TPU双面胶带
子目注释 | 实例 | 详情
9506990000
TPU狮子滑梯
子目注释 | 实例 | 详情
9506290000
TPU充气滚筒
子目注释 | 实例 | 详情
4201000090
TPU宠物项圈
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
TPU塑胶粒(PU)
子目注释 | 实例 | 详情
9506621000
TPU车缝足球A
子目注释 | 实例 | 详情
9506621000
TPU车缝足球C
子目注释 | 实例 | 详情
4202129000
尼龙/TPU背包
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
TPU塑料粒/TPU
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
TPU+尼龙纤维
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
TPU 塑料粒子
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
胶粒TPU/切片
子目注释 | 实例 | 详情
9506621000
PU&TPU 足球
子目注释 | 实例 | 详情
9506621000
TPU车缝足球A5
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
TPU抗UV电线料
子目注释 | 实例 | 详情
6402190090
鞋(PU面,TPU底)
子目注释 | 实例 | 详情
5405000000
TPU肩带(330箱)
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
TPU S型手机壳
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
TPU弹力松紧裤
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
TPU聚氨酯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
TPU弹力松紧带
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
塑胶粒(TPU
子目注释 | 实例 | 详情
6406909900
安全鞋TPU插件
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
TPU透明弹力带
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
TPU杂色破碎粒
子目注释 | 实例 | 详情
5604100000
TPU口罩松紧带
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
TPU原色再生粒
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
长玻纤增强TPU
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
聚己内酯型TPU
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
TPU蓝色副牌粒
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
改性TPU电缆料
子目注释 | 实例 | 详情
5806200000
TPU透明松紧带
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
TPU原色破碎粒
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
聚氨酯(TPU
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
TPU黑色再生粒
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
TPU塑料伞挂钩
子目注释 | 实例 | 详情
6402992100
TPU成人拖鞋等
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
TPU手机?;ぬ?/div>
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
手机TPU?;ぬ?/div>
3926909090
TPU手机?;た?/div>
3926909090
透明TPU手机壳
3926909090
TPU贴木手机壳
3920999090
TPU薄膜分切带
3926909090
TPU带钻手机壳
3926909090
TPU透明手机壳
3926909090
TPU电镀?;た?/div>
4201000090
TPU宠物牵引绳
3926909090
TPU全包手机壳
3926909090
防摔TPU手机壳
6406909900
ESP TPU后跟插件
3920999090
TPU 薄膜分切带
3920999090
TPU 聚氨酯薄膜
3920999090
TPU 透明弹力带
4202320000
TPU iphone手机套
5405000000
TPU肩带5MM*0.12MM
3926901000
O令(TPU制O型圈)
3920999090
TPU胶片/25"*100CM
4202220000
尼龙/TPU旅行袋
3923290000
TPU塑料袋 19箱
3920999090
TPU胶片/132-135CM
6402992900
TPU成人拖鞋/EVA
4202320000
LG T300 TPU?;ぬ?/div>
8517703000
LG P920 TPU手机壳
5402311200
水晶线(TPU材质)
3926909090
TPU手机?;ぬ譙8
3909500000
TPU聚氨酯塑胶粒
3921909090
TPU层压聚氨酯片
3920999090
TPU高强夹网材料
9506621000
机缝高档TPU足球
3909500000
热塑性聚氨酯TPU
9030339000
TPU超高压测试台
3909500000
TPU聚氨酯弹性体
3909500000
TPU红色再生颗粒
3909500000
黑色TPU再生颗粒
3903110000
热塑性弹性体TPU
4202320000
Nokia E5 TPU手机套
6402190090
鞋(PU面,TPR/TPU底)
9003900000
TPU塑料眼镜支架
6406909900
射出片(TPU+尼龙)
4202320000
TPU贴合布化妆袋
4202320000
TPU合成革化妆袋
4201000090
TPU一拖二牵引绳
3909500000
聚氨基甲酸酯/TPU
4202320000
Moto I474 TPU手机套
6406909900
鞋配件:TPU鞋后衬
9506990000
TPU塑胶尼龙用品A
7312100000
TPU钢丝绳 1800m
3920999090
聚氨酯薄膜TPU FILM
4202320000
Moto ME525 TPU手机套
3909500000
热可塑弹性体(TPU)
8517703000
TPU BlackBerry手机壳
4202320000
Moto XT626 TPU手机套
4202320000
Moto Atrix TPU手机套
4202320000
Moto MB886 TPU手机套
4202320000
Moto XT907 TPU手机套
4202320000
Moto XT912 TPU?;て?/div>
6402190090
运动鞋(PU面,TPU底)
3909500000
TPU聚氨酯再生塑料
3006100000
高强度TPU止血袖带
3909500000
TPU黄色透明副牌粒
3909500000
高融指TPU复合材料
3909500000
TPU塑料粒子废碎料
6406202000
射出大底(TPU+尼龙)
3909500000
未染色TPU塑料粒子
3926909090
塑料tpu手机?;た?/div>
3926909090
TPU四角防摔手机壳
3909500000
射出成型塑胶粒/TPU
3923290000
TPU塑料袋 PLASTIC BAGS
6406909900
塑胶鞋材/鞋零件/TPU
4202920000
防水袋(TPU复合面料)
3909500000
聚酯型耐水解TPU颗粒
5906109000
TPU亮光防水拉链胶条
8477101090
双色TR/TPU注塑成型机
8477101090
双色TR/TPU注射成型机
7117900000
TPU材质智能蓝牙手环
6310900010
TPU胶尼龙布边角料
3920690000
TPU/(5CM-300CM)*(5CM-300CM)
3926909090
来电闪防摔TPU手机壳
3208901091
聚氨酯绝缘漆TPU 5226T
3909500000
热塑性聚氨酯颗粒TPU
5603121000
100%涤纶TPU包覆无纺布
9111800000
塑胶表壳/TPU塑胶粒制
3926909090
塑料手机?;た?TPU
9506919000
护肩尼龙布+TPU膜贴合
3926909090
塑料皮牌 TPU SMALL STRAP
8529904900
数码相机塑胶零件/TPU
4202320000
Moto Atrix MB860 TPU手机套
8517703000
彩色BlackBerry TPU手机壳
3920999090
TPU热封防水带,100%聚酯
3909500000
热塑性聚氨酯-TPU/160包
3921909090
塑料制工业皮带TPU BELT
3909500000
热塑性聚氨酯-TPU/120包
3208901091
聚氨酯绝缘漆TPU F2-22NC
3909500000
高透明TPU永久防静电料
6001920000
弹力布TPU膜复合摇粒绒
4202320000
TPU三星Galaxy i9050手机套
6402190090
足球鞋(佳蒙革面,TPU底)
6310900010
TPU贴膜全涤面料边角料
6306409000
充气垫(TPU复合面料)
3208901091
聚氨酯绝缘漆TPU F2-22NCR
3926909090
塑料手机?;ぬ?PC+TPU
3909500000
TPU胶粒/聚氨基甲酸酯100%
8544601200
TPU护套柔性尾部拖戈电缆
4202320000
Samsung Galaxy Note2 TPU手机套
3909500000
聚氨基甲酸酯切片(TPU
3921909090
塑料制工业用TPU皮带带料
3920999090
塑料制工业用TPU圆带带料
3921131000
泡沫塑料制人造革(TPU/PUF)
6406909900
塑胶鞋材/鞋零件/TPU/制鞋
6306409000
充气睡垫(TPU复合面料)
9113900090
塑胶表带连表扣/TPU橡胶粒
3915909000
废聚氨酯(TPU)产品料(非膜)
6310900010
100%涤纶TPU膜梭织布废碎料
6310900090
100%涤纶TPU膜染色布废碎料
6310900090
100%尼龙TPU膜染色布废碎料
6310900010
100%化纤TPU膜染色布边角料
3920999090
TPU薄膜 TPU FILM MEDIUM MVP 2000
3909500000
塑胶粒TPU/颗粒/注塑成型用
3920999090
TPU软胶片/100%聚氨基甲酸酯
3909500000
TPU塑料粒子(TPU98.5添加剂1.5)
3909500000
热塑性聚氨酯弹性体(TPU
6310900010
100%涤纶贴TPU膜染色布边角料
6310900090
100%涤纶贴TPU膜染色布废碎料
6310900090
100%尼龙贴TPU膜染色布废碎料
6310900090
100%化纤TPU贴膜染色布废碎料
8477109000
TPU/PU,PU/PU鞋底直接注射上帮机
8517703000
塑胶键/手机零件/TPU制/已成型
5407420000
尼龙平织布+TPU膜+28GT/C+防虹吸
3920999090
TPU人造革(无底布涂布加工)/4948
3920999090
TPU人造革(无底布涂布加工)/5125
3917390000
聚氨酯扁平软管 10"x660FT TPU HOSES
6403400090
中帮安全鞋(头层皮大底PU/TPU
3909500000
聚氨基甲酸酯切片(TPU-1185A10U)
8517703000
塑胶键/手机零件/PC+TPU制/已成型
4202129000
防水包(TPU复合面料) WATERPROOF BAGS
6310900010
TPU贴合梳织尼龙布/边角料.下脚料
6310900010
100%晴纶TPU膜色织梭织格子布废碎料
3921909090
塑料制工业用TPU圆带带料HABASIT ROUND BELT
3920999090
塑料制工业用TPU圆带带料POLYCORD ROUND BELT
3909500000
初级形状的聚氨基甲酸酯US-65A10 TPU PLASTICS
6306409000
充气睡垫(TPU复合面料) SELF INFLATING MATTRESSES
5903909090
TPU
9401909000
TPU
5607490020
TPU肩带
5903909090
TPU夹网
3907101000
TPU原料
3909309000
TPU胶粒
5903201090
织带+TPU
5903209090
TPU涂层布
5903202090
TPU人造革
5607490020
TPU松紧带
5903202030
尼龙TPU层压布
5903202020
棉锦TPU层压布
5903202020
涤棉TPU层压布
5903202020
涤纶TPU层压布
5903202030
尼龙TPU贴膜布
5903202030
涤纶TPU贴膜布
5903209029
TPU贴膜全涤面料
5903202020
涤锦棉TPU层压布
6210500013
TPU化纤制女式长裤
9018902000
血压计袖带配TPU内囊
6113000034
男式100%涤纶过TPU胶贴
5903909010
弹力TPU+摇粒绒复合布
6210500013
TPU贴膜化纤制女式长裤
6210500013
TPU贴膜化纤制女童长裤
6113000033
男式94%涤纶6%弹力过TPU
6210500012
TPU贴膜化纤制女式防风上衣
6210500012
TPU贴膜化纤制女童防风上衣
6210500013
TPU贴膜化纤制女式/女童长裤
6113000034
男式94%涤纶6%弹力过TPU胶贴合
3909301000
TPU粒子TPU COMPOUND E8589NATURAL COLOR
3909301000
TPU料子TPU COMPOUND E8487-01NATURAL COLOR
6210500012
TPU贴膜化纤制女式/女童防风上衣
londing...
X
?
极速快3