hscode
商品描述
查看相关内容
5806320000
子目注释 | 实例 | 详情
5208320092
棉布
子目注释 | 实例 | 详情
6002909000
网眼布
子目注释 | 实例 | 详情
6001220000
尼龙织布
子目注释 | 实例 | 详情
6006210000
卫衣布
子目注释 | 实例 | 详情
5801330000
60"聚酯绒布
子目注释 | 实例 | 详情
6104630090
女装直弹长裤
子目注释 | 实例 | 详情
6203439049
男装直弹长裤
子目注释 | 实例 | 详情
6110300090
男式针织背心
子目注释 | 实例 | 详情
6110300090
女式针织背心
子目注释 | 实例 | 详情
6110300090
化纤布女上衣
子目注释 | 实例 | 详情
6208210000
女式背面睡衣
子目注释 | 实例 | 详情
5407610000
60"涤纶绒面布
子目注释 | 实例 | 详情
6001920000
化纤针织绒布
子目注释 | 实例 | 详情
6310900010
尼龙织布边角料
子目注释 | 实例 | 详情
6103420090
棉混纺针织短裤
子目注释 | 实例 | 详情
6001920000
56"针织化纤绒布
子目注释 | 实例 | 详情
6001920000
58"针织化纤绒布
子目注释 | 实例 | 详情
6001920000
100%针织涤纶面布
子目注释 | 实例 | 详情
6001920000
100%涤双面针织布
子目注释 | 实例 | 详情
6001920000
100%涤单面针织布
子目注释 | 实例 | 详情
6001920000
100% 涤针织印花布
子目注释 | 实例 | 详情
6103430090
针织男装直弹长裤
子目注释 | 实例 | 详情
6203410022
机织男装直弹长裤
子目注释 | 实例 | 详情
6204620000
机织女装直弹长裤
子目注释 | 实例 | 详情
6104630090
针织女装直弹长裤
子目注释 | 实例 | 详情
6204630000
梭织女装直弹长裤
子目注释 | 实例 | 详情
6203499090
梭织男装直弹长裤
子目注释 | 实例 | 详情
6201939000
男童有帽长袖卫衣
子目注释 | 实例 | 详情
6310900010
60"聚酯绒布边角料
子目注释 | 实例 | 详情
6201939000
男成人弹力化纤上衣
子目注释 | 实例 | 详情
6108320000
女大童涤纶针织睡袍
子目注释 | 实例 | 详情
6110300090
男式针织绒布开襟衫
子目注释 | 实例 | 详情
6116930090
56"针织化纤绒布手套
子目注释 | 实例 | 详情
6310100010
化纤针织绒布边角料
子目注释 | 实例 | 详情
6101300000
男装成人针织混纺外套
子目注释 | 实例 | 详情
6101300000
男装成人针织涤纶外套
子目注释 | 实例 | 详情
6102300000
女装成人针织混纺外套
子目注释 | 实例 | 详情
6102300000
女装成人针织混纺中褛
子目注释 | 实例 | 详情
6102300000
女装成人针织涤纶外套
子目注释 | 实例 | 详情
6110300090
男士长袖拉链连帽卫衣
子目注释 | 实例 | 详情
6110300090
男装针织长袖拉链卫衣
子目注释 | 实例 | 详情
6103330000
针织男式涤纶起绒上衣
子目注释 | 实例 | 详情
6110200090
棉混纺针织卫衣女大人
子目注释 | 实例 | 详情
6310900010
56"针织化纤绒布边角料
子目注释 | 实例 | 详情
6310900010
58"针织化纤绒布边角料
子目注释 | 实例 | 详情
6110300011
全涤针织男童底套头衫
子目注释 | 实例 | 详情
6110300011
全涤针织男童底拉链衫
子目注释 | 实例 | 详情
6110300090
全涤针织男装底套头衫
子目注释 | 实例 | 详情
6110300090
全涤针织男装底拉链衫
子目注释 | 实例 | 详情
6101300000
男装成人针织混纺外套/B
子目注释 | 实例 | 详情
6101300000
男装成人针织混纺外套/A
子目注释 | 实例 | 详情
6101300000
男装成人针织涤纶外套/A
子目注释 | 实例 | 详情
6102300000
女装成人针织涤纶外套/A
子目注释 | 实例 | 详情
6001920000
31%尼龙64%涤5%氨纶针织布
子目注释 | 实例 | 详情
6001920000
91%涤纶9%氨纶染色针织布
子目注释 | 实例 | 详情
6101300000
男装成人针织涤纶外套/B
子目注释 | 实例 | 详情
6102300000
女装成人针织涤纶外套/B
子目注释 | 实例 | 详情
6101300000
男装成人针织涤纶外套/C
子目注释 | 实例 | 详情
6101300000
男装成人针织涤纶外套/D
子目注释 | 实例 | 详情
6102300000
女装成人针织涤纶外套/D
子目注释 | 实例 | 详情
6102300000
女装成人针织涤纶外套/W
子目注释 | 实例 | 详情
6201939000
梳织男装底尼龙长袖上衣
子目注释 | 实例 | 详情
6110300090
男式针织绒布半拉链上衣
子目注释 | 实例 | 详情
6114200090
女成人棉涤纶针织长袖拉链
子目注释 | 实例 | 详情
6114200090
男成人棉涤纶针织长袖拉链
子目注释 | 实例 | 详情
6209300020
PU涂层化纤布机织婴装里外套
子目注释 | 实例 | 详情
6114200090
男成人棉涤纶针织长袖拉链上
子目注释 | 实例 | 详情
6114200090
女成人棉涤纶针织长袖拉链上
子目注释 | 实例 | 详情
5603949000
织布
子目注释 | 实例 | 详情
4113100000
羊皮/
子目注释 | 实例 | 详情
4107111090
牛皮/
子目注释 | 实例 | 详情
8212100000
锈钢祛
子目注释 | 实例 | 详情
4113200090
猪皮革
子目注释 | 实例 | 详情
8437900000
清理块
子目注释 | 实例 | 详情
8203200000
锈钢拔
子目注释 | 实例 | 详情
4112000000
羊皮革()
子目注释 | 实例 | 详情
8212100000
锈钢女式祛
子目注释 | 实例 | 详情
8212100000
锈钢宠物祛
子目注释 | 实例 | 详情
8205510000
锈钢汗拔2TW0186
子目注释 | 实例 | 详情
4102291000
退鞣羔羊生皮
子目注释 | 实例 | 详情
4102291000
退鞣绵羊生皮
子目注释 | 实例 | 详情
4113100000
羊皮(经加工.)
子目注释 | 实例 | 详情
8438500000
锈钢肠生产线LSX-1
子目注释 | 实例 | 详情
4102299000
非退鞣羔羊生皮
子目注释 | 实例 | 详情
4112000000
经鞣制的绵羊皮革
子目注释 | 实例 | 详情
4112000000
经鞣制的羔羊皮革
子目注释 | 实例 | 详情
4102211000
浸酸退鞣羔羊生皮
子目注释 | 实例 | 详情
4113100000
羊皮(精鞣制..山羊)
子目注释 | 实例 | 详情
4102219000
浸酸生绵羊皮(三级)
子目注释 | 实例 | 详情
4102219000
浸酸非退鞣羔羊生皮
子目注释 | 实例 | 详情
4113200090
猪皮革(.羊皮纸化理)
子目注释 | 实例 | 详情
4102219000
浸酸的生绵羊皮(三级)
子目注释 | 实例 | 详情
8202100000
宠物整容锯(塑胶锈钢制)
子目注释 | 实例 | 详情
6403990090
男装牛皮鞋/过踝/牛反100%
子目注释 | 实例 | 详情
4104191190
蓝湿二层牛皮剖层鞣制
子目注释 | 实例 | 详情
4112000000
经鞣制染色的绵羊皮革
子目注释 | 实例 | 详情
4102219000
浸酸非逆鞣的绵羊生皮
子目注释 | 实例 | 详情
8510900000
电动发推剪器配件:锈钢轴
子目注释 | 实例 | 详情
4115200090
废绵羊皮革/整张经鞣制/
子目注释 | 实例 | 详情
4302309090
牛皮带边角料/非整张.规则
子目注释 | 实例 | 详情
4104111190
蓝湿牛皮;表面无涂覆,
子目注释 | 实例 | 详情
4104111190
蓝湿牛皮全粒面剖层鞣制
子目注释 | 实例 | 详情
4115200090
经鞣制的羔羊皮革边角料
子目注释 | 实例 | 详情
4101201990
灰皮二层牛皮剖层未鞣制
子目注释 | 实例 | 详情
4102291000
其他退鞣绵羊或羔羊生皮
子目注释 | 实例 | 详情
3924900000
CWS塑料制巾卷分配器带面板
子目注释 | 实例 | 详情
4112000000
绵羊皮革(经鞣制..羊皮纸
子目注释 | 实例 | 详情
8510900000
电动发推剪器配件/锈钢弹片
子目注释 | 实例 | 详情
4104111190
[深]蓝湿牛皮/表面无涂覆.
子目注释 | 实例 | 详情
8510900000
电动发推剪器配件:锈钢弹片
子目注释 | 实例 | 详情
6310900010
化纤长丝起绒布边角料/151米.规则
子目注释 | 实例 | 详情
7324900000
锈钢制巾杆,刷座,牙杯座,厕纸座
子目注释 | 实例 | 详情
6201139000
机织合纤制男童带风帽防风衣(含小于36%)
子目注释 | 实例 | 详情
6201139000
机织合纤制男式带风帽防风衣(含小于36%)
子目注释 | 实例 | 详情
6202139000
机织合纤制女童防风衣(带风帽,含小于36%)
子目注释 | 实例 | 详情
6202139000
机织合纤制女式防风衣(带风帽,含小于36%)
子目注释 | 实例 | 详情
4107999090
牛反(二层皮)边角料/68平方米.规则非整张
子目注释 | 实例 | 详情
6202139000
机织合纤制女式防风衣(带风帽.含小于36%)
子目注释 | 实例 | 详情
6310900010
化纤长丝染色机织平纹布边角料/13米.规则
子目注释 | 实例 | 详情
6201139000
机织合纤混纺男式带风帽防风衣(含小于36%)
子目注释 | 实例 | 详情
6205300091
机织合纤制男成人衬衫(带特制领,含小于36%)
子目注释 | 实例 | 详情
6202139000
机织合纤混纺女式防风衣(带风帽,含小于36%)
子目注释 | 实例 | 详情
6203439090
机织合纤制男式长裤(带防寒衬里,含小于36%)
子目注释 | 实例 | 详情
6202139000
机织人纤混纺女式防风衣(带风帽,含小于36%)
子目注释 | 实例 | 详情
6203499090
机织人纤制男式长裤(带防寒衬里,含小于36%)
子目注释 | 实例 | 详情
6202139000
机织合纤混纺女式防风衣(带风帽.含小于36%)
子目注释 | 实例 | 详情
4107999090
牛皮(二层皮)边角料/250平方米,规则非整张
子目注释 | 实例 | 详情
4113100000
羊反绒(反羊皮)边角料/159平方米.规则非整张
子目注释 | 实例 | 详情
4107999090
牛皮(二层皮)边角料/182平方米.规则非整张
子目注释 | 实例 | 详情
4107999090
牛皮(二层皮)边角料/265平方米.规则非整张
子目注释 | 实例 | 详情
6205300091
机织合纤混纺男成人衬衫(带特制领,含小于36%)
子目注释 | 实例 | 详情
6205300091
机织合纤制男式成人衬衫(带特制领,含小于36%)
子目注释 | 实例 | 详情
6205300091
机织人纤制男式成人衬衫(带特制领,含小于36%)
子目注释 | 实例 | 详情
6203439090
机织合纤混纺男式长裤(带防寒衬里,含小于36%)
子目注释 | 实例 | 详情
6203439090
机织合纤混纺男式长裤(带防寒衬里,含大于36%)
子目注释 | 实例 | 详情
6203499090
机织人纤混纺男式长裤(带防寒衬里,含小于36%)
子目注释 | 实例 | 详情
4102219000
浸酸的生绵羊皮(混级,一级30%二级30%三级40%)
子目注释 | 实例 | 详情
4104410090
牛皮/全粒面未剖层/经鞣制/滑雪扣件配件用
子目注释 | 实例 | 详情
6205300091
机织合纤混纺男式成人衬衫(带特制领,含小于36%)
子目注释 | 实例 | 详情
6201139000
机织合纤制男式夹克外套(带防寒衬里,含小于36%)
子目注释 | 实例 | 详情
6202139000
机织合纤制女童夹克外套(带防寒衬里,含小于36%)
子目注释 | 实例 | 详情
6201939000
机织合纤混纺男式防寒短上衣(含大于36%.带风帽)
子目注释 | 实例 | 详情
6201139000
机织合纤混纺男童夹克外套(带防寒衬里,含小于36%)
子目注释 | 实例 | 详情
4112000000
羔羊皮边角料/羔羊皮//无全粒面/表面未经涂覆
子目注释 | 实例 | 详情
5105210090
子目注释 | 实例 | 详情
5111200000
子目注释 | 实例 | 详情
9603301090
刷笔
子目注释 | 实例 | 详情
9608302000
刷笔
子目注释 | 实例 | 详情
8466100000
刷柄
子目注释 | 实例 | 详情
8460909000
刷机
子目注释 | 实例 | 详情
9603401900
刷子
子目注释 | 实例 | 详情
9603509190
刷块
子目注释 | 实例 | 详情
9603401100
漆刷
子目注释 | 实例 | 详情
5106100000
线棒
子目注释 | 实例 | 详情
9603501100
刷组
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
塑料
子目注释 | 实例 | 详情
5111199000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407720000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
4811490000
子目注释 | 实例 | 详情
6505009900
绒帽
子目注释 | 实例 | 详情
5806109000
搭扣
子目注释 | 实例 | 详情
9615190090
子目注释 | 实例 | 详情
9603909090
衣刷
子目注释 | 实例 | 详情
0502901990
细尾
子目注释 | 实例 | 详情
9404901090
片枕
子目注释 | 实例 | 详情
6214300000
披肩
子目注释 | 实例 | 详情
8212100000
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
子目注释 | 实例 | 详情
8205590000
子目注释 | 实例 | 详情
8212100000
子目注释 | 实例 | 详情
3818001100
硅片
子目注释 | 实例 | 详情
3926400000
子目注释 | 实例 | 详情
4202129000
绒包
子目注释 | 实例 | 详情
4202920000
绒包
子目注释 | 实例 | 详情
4303102090
围巾
子目注释 | 实例 | 详情
4303102090
领条
子目注释 | 实例 | 详情
5101110001
含脂
子目注释 | 实例 | 详情
5101300001
碳化
子目注释 | 实例 | 详情
5103209090
子目注释 | 实例 | 详情
5104009090
洗净
子目注释 | 实例 | 详情
5107100000
纱线
子目注释 | 实例 | 详情
5111200000
呢布
子目注释 | 实例 | 详情
5407920000
呢布
子目注释 | 实例 | 详情
6006100000
呢布
子目注释 | 实例 | 详情
5112300000
短顺
子目注释 | 实例 | 详情
5404110090
刷子
子目注释 | 实例 | 详情
5404190090
刷子
子目注释 | 实例 | 详情
5404110090
尼龙
子目注释 | 实例 | 详情
5404190090
尼龙
子目注释 | 实例 | 详情
5404900000
尼龙
子目注释 | 实例 | 详情
5111119000
纺布
子目注释 | 实例 | 详情
5515290000
纺布
子目注释 | 实例 | 详情
5603149000
毡布
子目注释 | 实例 | 详情
5602100000
毡布
子目注释 | 实例 | 详情
5602900000
毡材
子目注释 | 实例 | 详情
5911900090
毡材
子目注释 | 实例 | 详情
5801330000
绒布
子目注释 | 实例 | 详情
6001100000
绒布
子目注释 | 实例 | 详情
6001220000
绒布
子目注释 | 实例 | 详情
6001920000
绒布
子目注释 | 实例 | 详情
5806101000
巾条
子目注释 | 实例 | 详情
5901909910
衬布
子目注释 | 实例 | 详情
5903101000
胶带
子目注释 | 实例 | 详情
6001100000
海虎
子目注释 | 实例 | 详情
6103320000
圈衫
子目注释 | 实例 | 详情
6117809000
线球
子目注释 | 实例 | 详情
6304939000
绒珠
子目注释 | 实例 | 详情
6405200090
子目注释 | 实例 | 详情
6405200090
拖鞋
子目注释 | 实例 | 详情
6405909000
拖鞋
子目注释 | 实例 | 详情
6405200090
子目注释 | 实例 | 详情
6505002000
线帽
子目注释 | 实例 | 详情
6505009900
线帽
子目注释 | 实例 | 详情
8203200000
子目注释 | 实例 | 详情
5801330000
落水
子目注释 | 实例 | 详情
6116910000
手套
子目注释 | 实例 | 详情
6110110000
背心
子目注释 | 实例 | 详情
0502901200
狗尾
子目注释 | 实例 | 详情
5101110001
原油
子目注释 | 实例 | 详情
7005210000
玻璃
子目注释 | 实例 | 详情
6110110000
织品
子目注释 | 实例 | 详情
4303900090
皮包
子目注释 | 实例 | 详情
5101300001
炭化
子目注释 | 实例 | 详情
5407730000
褪色
子目注释 | 实例 | 详情
6802211000
石板
子目注释 | 实例 | 详情
5106200000
粘纱
子目注释 | 实例 | 详情
6104420000
衣裙
子目注释 | 实例 | 详情
6104510000
衣裙
子目注释 | 实例 | 详情
6204420000
衣裙
子目注释 | 实例 | 详情
0505909090
孔雀
子目注释 | 实例 | 详情
5107100000
纺织
子目注释 | 实例 | 详情
5510900000
绒纱
子目注释 | 实例 | 详情
4303102090
领子
子目注释 | 实例 | 详情
4202220000
衣盒
子目注释 | 实例 | 详情
4602900000
衣盒
子目注释 | 实例 | 详情
6506992090
帽子
子目注释 | 实例 | 详情
6001920000
草绒
子目注释 | 实例 | 详情
5609000000
条环
子目注释 | 实例 | 详情
9603509190
条刷
子目注释 | 实例 | 详情
6704900000
头发
子目注释 | 实例 | 详情
4823909000
子目注释 | 实例 | 详情
9615900000
线圈
子目注释 | 实例 | 详情
4420909090
笔筒
子目注释 | 实例 | 详情
5407730000
单色
子目注释 | 实例 | 详情
9603401100
笔刷
子目注释 | 实例 | 详情
0502901100
羊把
子目注释 | 实例 | 详情
6001920000
滚束
子目注释 | 实例 | 详情
5402390000
腈纶
子目注释 | 实例 | 详情
5107100000
纺纱
子目注释 | 实例 | 详情
5406001000
纺纱
子目注释 | 实例 | 详情
6001990000
刷布
子目注释 | 实例 | 详情
3402110000
能净
子目注释 | 实例 | 详情
5101110090
羊仔
子目注释 | 实例 | 详情
4009110000
面管
子目注释 | 实例 | 详情
9603509190
轮刷
子目注释 | 实例 | 详情
4304001000
磨圈
子目注释 | 实例 | 详情
5801330000
刺猥
子目注释 | 实例 | 详情
5509320000
海岛
子目注释 | 实例 | 详情
5808900000
绒条
子目注释 | 实例 | 详情
4201000090
隧道
子目注释 | 实例 | 详情
8460902000
面机
子目注释 | 实例 | 详情
6301400000
绒毯
子目注释 | 实例 | 详情
8451800090
球机
子目注释 | 实例 | 详情
8509809000
球机
子目注释 | 实例 | 详情
5911900090
毡圈
子目注释 | 实例 | 详情
6307100000
绒套
子目注释 | 实例 | 详情
8510100000
子目注释 | 实例 | 详情
5607909000
细绳
子目注释 | 实例 | 详情
9603909090
盖刷
子目注释 | 实例 | 详情
5607909000
绒绳
子目注释 | 实例 | 详情
5509690000
腈棉
子目注释 | 实例 | 详情
5607909000
线绳
子目注释 | 实例 | 详情
9603909090
板刷
子目注释 | 实例 | 详情
6110200090
大衣
子目注释 | 实例 | 详情
9603909090
线刷
子目注释 | 实例 | 详情
4421999090
竹签
子目注释 | 实例 | 详情
0507909090
鲸须
子目注释 | 实例 | 详情
0507909010
鲸须
子目注释 | 实例 | 详情
9603301090
笔头
子目注释 | 实例 | 详情
9603302090
笔头
子目注释 | 实例 | 详情
0502901990
松鼠
子目注释 | 实例 | 详情
6001910000
子目注释 | 实例 | 详情
1507100000
豆油
子目注释 | 实例 | 详情
6212309010
胸衣
子目注释 | 实例 | 详情
6212209010
腹带
子目注释 | 实例 | 详情
6215900000
领带
子目注释 | 实例 | 详情
0410001000
燕窝
子目注释 | 实例 | 详情
6302599090
杯垫
子目注释 | 实例 | 详情
6212109010
胸罩
子目注释 | 实例 | 详情
6215900000
领结
子目注释 | 实例 | 详情
5608900000
网料
子目注释 | 实例 | 详情
6506992090
皮帽
子目注释 | 实例 | 详情
0712909990
笋干
子目注释 | 实例 | 详情
5608900000
渔网
子目注释 | 实例 | 详情
6001920000
子目注释 | 实例 | 详情
6001100000
三色
子目注释 | 实例 | 详情
5802304000
仿真
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
仿真
子目注释 | 实例 | 详情
8212100000
子目注释 | 实例 | 详情
8208900000
子目注释 | 实例 | 详情
8212100000
子目注释 | 实例 | 详情
8214200000
子目注释 | 实例 | 详情
8510200000
子目注释 | 实例 | 详情
8213000000
子目注释 | 实例 | 详情
8510200000
子目注释 | 实例 | 详情
2712909000
子目注释 | 实例 | 详情
6704900000
假婕
子目注释 | 实例 | 详情
5903909000
子目注释 | 实例 | 详情
5106200000
冰岛
子目注释 | 实例 | 详情
0306171900
子目注释 | 实例 | 详情
3307900000
子目注释 | 实例 | 详情
8208900000
子目注释 | 实例 | 详情
8444009000
子目注释 | 实例 | 详情
8452211000
子目注释 | 实例 | 详情
8214900090
子目注释 | 实例 | 详情
5404110010
刷子
子目注释 | 实例 | 详情
5806109000
子目注释 | 实例 | 详情
5806109000
子目注释 | 实例 | 详情
5806109000
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
子目注释 | 实例 | 详情
5806409000
子目注释 | 实例 | 详情
6217900000
子目注释 | 实例 | 详情
5806109000
子目注释 | 实例 | 详情
8214900090
子目注释 | 实例 | 详情
8208900000
子目注释 | 实例 | 详情
7326901900
子目注释 | 实例 | 详情
8203200000
子目注释 | 实例 | 详情
3307900000
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
子目注释 | 实例 | 详情
4107999090
子目注释 | 实例 | 详情
8208900000
子目注释 | 实例 | 详情
8448399000
子目注释 | 实例 | 详情
5404120000
塑胶
子目注释 | 实例 | 详情
4819600000
子目注释 | 实例 | 详情
4821100000
子目注释 | 实例 | 详情
0505909090
大翅
子目注释 | 实例 | 详情
9603401100
漆刷A
子目注释 | 实例 | 详情
8501610000
电机
子目注释 | 实例 | 详情
9603501100
刷子
子目注释 | 实例 | 详情
3918109000
PVC刷盒
子目注释 | 实例 | 详情
5112110000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
4304002000
子目注释 | 实例 | 详情
9027900000
尼龙
子目注释 | 实例 | 详情
6004109000
尼龙
子目注释 | 实例 | 详情
5506109000
纯尼龙
子目注释 | 实例 | 详情
5106200000
尼龙纱
子目注释 | 实例 | 详情
5111300000
粘面料
子目注释 | 实例 | 详情
5111200000
混面料
子目注释 | 实例 | 详情
4304002000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006320000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
9616200000
粉扑
子目注释 | 实例 | 详情
4303102090
狐狸
子目注释 | 实例 | 详情
6203410022
长裤
子目注释 | 实例 | 详情
8479909090
转台
子目注释 | 实例 | 详情
8501400000
刷电机
子目注释 | 实例 | 详情
4304002000
领子
子目注释 | 实例 | 详情
6217900000
领子
子目注释 | 实例 | 详情
6505009900
帽子
子目注释 | 实例 | 详情
6114300090
夹克
子目注释 | 实例 | 详情
5107100000
筒纱
子目注释 | 实例 | 详情
4304001000
人造假
子目注释 | 实例 | 详情
4303900090
皮褥子
子目注释 | 实例 | 详情
8509809000
球机
子目注释 | 实例 | 详情
4302199090
牛皮
子目注释 | 实例 | 详情
4303101090
皮夹克
子目注释 | 实例 | 详情
5310100000
麻布
子目注释 | 实例 | 详情
8510200000
发推剪
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
领带
子目注释 | 实例 | 详情
6214201000
披肩
子目注释 | 实例 | 详情
5705002000
草坪
子目注释 | 实例 | 详情
4107999090
牛皮
子目注释 | 实例 | 详情
4107999090
皮革
子目注释 | 实例 | 详情
4407920090
榉木
子目注释 | 实例 | 详情
5103101001
碳化落
子目注释 | 实例 | 详情
5103101001
子目注释 | 实例 | 详情
5107100000
坯纱
子目注释 | 实例 | 详情
5107100000
纱线
子目注释 | 实例 | 详情
5107100000
色纱
子目注释 | 实例 | 详情
5111119000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5111199000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5112110000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5112190000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5111119000
机织布
子目注释 | 实例 | 详情
5111199000
机织布
子目注释 | 实例 | 详情
5112110000
机织布
子目注释 | 实例 | 详情
5112190000
机织布
子目注释 | 实例 | 详情
5112200000
机织布
子目注释 | 实例 | 详情
5112900000
机织布
子目注释 | 实例 | 详情
5111300000
混纺布
子目注释 | 实例 | 详情
5112190000
混纺布
子目注释 | 实例 | 详情
5112200000
混纺布
子目注释 | 实例 | 详情
5112300000
混纺布
子目注释 | 实例 | 详情
5112110000
呢绒
子目注释 | 实例 | 详情
5112190000
呢绒
子目注释 | 实例 | 详情
5112300000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5306200000
线
子目注释 | 实例 | 详情
5407930000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5515130000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5516320000
纺织物
子目注释 | 实例 | 详情
5516330000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5601300090
静电
子目注释 | 实例 | 详情
5603941000
制毡头
子目注释 | 实例 | 详情
5907009000
绒布
子目注释 | 实例 | 详情
6001100000
海虎58"
子目注释 | 实例 | 详情
6001100000
绒布58"
子目注释 | 实例 | 详情
6001920000
绒皮料
子目注释 | 实例 | 详情
6006100000
针织布
子目注释 | 实例 | 详情
6203410022
男裤
子目注释 | 实例 | 详情
6104310000
上衣
子目注释 | 实例 | 详情
6204310000
上衣
子目注释 | 实例 | 详情
6204510000
女裙
子目注释 | 实例 | 详情
6204510000
裙子
子目注释 | 实例 | 详情
6204530010
女裙
子目注释 | 实例 | 详情
6204610000
长裤
子目注释 | 实例 | 详情
4303900090
皮帽子
子目注释 | 实例 | 详情
6506992090
皮帽子
子目注释 | 实例 | 详情
6701000090
蓝孔雀
子目注释 | 实例 | 详情
8203200000
铁制
子目注释 | 实例 | 详情
8203200000
镊子
子目注释 | 实例 | 详情
5801360000
机织物
子目注释 | 实例 | 详情
5112190000
机织物
子目注释 | 实例 | 详情
4203291090
手套
子目注释 | 实例 | 详情
6001910000
制品
子目注释 | 实例 | 详情
4304001000
印花平
子目注释 | 实例 | 详情
0511999090
狗尾巴
子目注释 | 实例 | 详情
0502902090
马蹄把
子目注释 | 实例 | 详情
0502901200
黄狼尾
子目注释 | 实例 | 详情
0511999090
狗尾把
子目注释 | 实例 | 详情
0511994090
马尾巴
子目注释 | 实例 | 详情
0511999090
貉胸把
子目注释 | 实例 | 详情
5107100000
纺织品
子目注释 | 实例 | 详情
7326209000
根饰品
子目注释 | 实例 | 详情
9505900000
根饰品
子目注释 | 实例 | 详情
4413000000
竹地板
子目注释 | 实例 | 详情
0505909090
山鸡尾
子目注释 | 实例 | 详情
6110110000
背心
子目注释 | 实例 | 详情
5402390000
腈纶纱
子目注释 | 实例 | 详情
8212100000
眼捷
子目注释 | 实例 | 详情
6804229000
棉毡轮
子目注释 | 实例 | 详情
6116910000
手套
子目注释 | 实例 | 详情
4823909000
产品
子目注释 | 实例 | 详情
4304001000
玻璃葱
子目注释 | 实例 | 详情
4203301090
皮腰带
子目注释 | 实例 | 详情
8451400000
设备
子目注释 | 实例 | 详情
6506992090
仿皮帽
子目注释 | 实例 | 详情
4823909000
纸杯垫
子目注释 | 实例 | 详情
0511994090
马身把
子目注释 | 实例 | 详情
5907009000
单色植
子目注释 | 实例 | 详情
6001920000
绒里布
子目注释 | 实例 | 详情
0502901100
山羊尾
子目注释 | 实例 | 详情
4016991090
胶板
子目注释 | 实例 | 详情
3204140000
直接
子目注释 | 实例 | 详情
9603909090
毡板擦
子目注释 | 实例 | 详情
8510300000
球机
子目注释 | 实例 | 详情
6115960000
短袜
子目注释 | 实例 | 详情
6204530010
短裙
子目注释 | 实例 | 详情
5516420000
衬布
子目注释 | 实例 | 详情
6203439090
男裤
子目注释 | 实例 | 详情
4304001000
涤纶毡
子目注释 | 实例 | 详情
8205510000
工具
子目注释 | 实例 | 详情
6214201000
方巾
子目注释 | 实例 | 详情
9615110000
宠物
子目注释 | 实例 | 详情
9615190090
宠物
子目注释 | 实例 | 详情
8509809000
球机
子目注释 | 实例 | 详情
6203199000
仿西装
子目注释 | 实例 | 详情
8445122000
精梳机
子目注释 | 实例 | 详情
5111300000
粘哗叽
子目注释 | 实例 | 详情
1513110000
椰子油
子目注释 | 实例 | 详情
6212209010
束胸带
子目注释 | 实例 | 详情
0502901910
濒危獾
子目注释 | 实例 | 详情
6212909000
束袜带
子目注释 | 实例 | 详情
6212909000
吊袜带
子目注释 | 实例 | 详情
6115940000
针织袜
子目注释 | 实例 | 详情
6006100000
针织物
子目注释 | 实例 | 详情
6301200010
旅行毯
子目注释 | 实例 | 详情
6212909000
吊裤带
子目注释 | 实例 | 详情
0502902090
废料
子目注释 | 实例 | 详情
6115940000
钩编袜
子目注释 | 实例 | 详情
5112190000
提花布
子目注释 | 实例 | 详情
6110199000
马甲
子目注释 | 实例 | 详情
8510100000
球机
子目注释 | 实例 | 详情
5407710000
仿花呢
子目注释 | 实例 | 详情
4202129000
仿女包
子目注释 | 实例 | 详情
6001100000
60"绒布
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
PET瓶片
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
PVC植
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
PVC条块
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
PVC衣橱
子目注释 | 实例 | 详情
6217900000
人造帽
子目注释 | 实例 | 详情
3926209000
人造鸟
子目注释 | 实例 | 详情
9603909090
仿刷子
子目注释 | 实例 | 详情
5407610000
仿呢布
子目注释 | 实例 | 详情
5801330000
仿呢布
子目注释 | 实例 | 详情
5903209000
仿呢布
子目注释 | 实例 | 详情
6204330000
仿外套
子目注释 | 实例 | 详情
6304999000
仿挂件
子目注释 | 实例 | 详情
6304912900
仿椅套
子目注释 | 实例 | 详情
6301400000
仿皮毯
子目注释 | 实例 | 详情
9404904000
仿靠垫
子目注释 | 实例 | 详情
londing...
X
? 极速快3